Responsive image
0
0
0

SHALAT SUNNAH SEBELUM HAJI ATAU UMRAH

ebelum meninggalkan rumah untuk melaksanakan ibadah Haji atau Umroh, didalam agama Islam kita dianjurkan untuk melakukan sholat Sunnah Safar seperti yang dilakukan oleh nabi dan para sahabatnya.

Shalat sunat Safar yaitu sholat sunnah kerikan akan bepergian, sholat ini sendiri terdiri dari dua rakaat dengan membaca Fatihah dan al-Kafirun di rakaat pertama dan Fatihah dan al-Ikhlas di rakaat kedua.Boleh membaca Ayat Kursi atau Surat al-Quraisy dan satu kali sebelum keluar rumah atau doa lainnya yang dihafal dan disukai. Setelah itu berdoa berdoa bagi keluarga maupun teman yang ditinggalkan serta untuk dirinya agar diselamatkan dan dimudahkan dalam melaksanakan perjalanan.

 

Setelah selesai melaksanakan sholat Sunnah Safar dan berdoa, maka kita mulai menaiki kendaraan dan ketika naik kendaraan menuju bandara doa safar ini mulai dibaca, namun doa safar ini juga bisa dibaca berulang ulang setiap naik kendaraan seperti mobil, bis dan pesawat terbang. Tuntunan membaca doa safar tersebut adalah :

 

“Bismillahirrahmanirrahim”

 

(Setelah duduk membaca lagi)

“Alhamdulillahirabbil’alamin”

 

(Diteruskan dengan membaca)

“Subhanaladzî sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinîn wa inna ila robbina lamunqolibun”

“Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kami (padahal) kami tidak sanggup mengendalikannya. sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah.” (QS. Al-Zukhruf: 14)

 

(Diteruskan dengan membaca)

“Allahu Akbar” 3 x

(Atau membaca)

“Subhânaka innî dzolamtu nafsî faghfir lî innahu la yaghfiru dzunub illa anta”

“Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku menganiaya diriku sendiri (maka) ampuni aku karena tidak ada (yang) bisa mengampuni kecuali Engkau.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasaî dengan sanad sahih)

 

Dalam perjalanan usahakan selalu dalam keadaan berwudlu dan jangan tinggalkan shalat berjamaah. Banyaklah berbuat kebaikan dalam perjalanan selain sabar dan tawakal kepada Allah SWT.